Turku, Finlandia

Logopedi

corsi a ciclo unico
Lingua di insegnamento : finlandeseStudi in lingua finlandese
Utbildningen leder till magisterexamen och ger kompetens att arbeta som talterapeut. Talterapeuter arbetar med människans kommunikationsförmåga: talet, språket och rösten. Talterapeuter arbetar även med alternativa kommunikationsmetoder så som bild- och teckenkommunikation. Även undersökning och rehabilitering av sväljningsfunktionen kan ingå i talterapeutens arbetsbild. Utbildningen ger kompetens att undersöka och bedöma kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika tal-, språk och röststörningar samt att behandla dessa.
sito web dell'università: www.abo.fi
Privacy Policy