Olsztyn, Polonia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

tipo di università: università
stato di università: statali

Contatto:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80

laurea triennale
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Arti visiveStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia stosowanaStudi in lingua polacco
Nauczanie biologiiStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Analityka i diagnostyka chemicznaStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
Lavoro socialeStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Matematyka stosowana i analiza danychStudi in lingua polacco
Nauczanie matematyki i informatykiStudi in lingua polacco
OstetriciaStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Animacja kulturalna i coaching społecznyStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesnąStudi in lingua polacco
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Analityka i zrządzanie publiczneStudi in lingua polacco
Analiza i kreowanie trendówStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Doradztwo podatkoweStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dokumentalistyka medialnaStudi in lingua polacco
Nowe mediaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiegoStudi in lingua polacco
Wiedza o kulturzeStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Lingwistyka w biznesieStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Coaching i tutoring rodzinnyStudi in lingua polacco
Mediacja rodzinnaStudi in lingua polacco
Politologia i stosunki międzynarodoweStudi in lingua polacco
Produkcja muzyczna i realizacja dźwiękuStudi in lingua polacco
Ratownictwo medyczneStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiStudi in lingua polacco

laurea in ingegneria
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua inglese
Architettura del paesaggioStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Industria edileStudi in lingua polacco
Industria energeticaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Data science i artificial intelligence w praktyceStudi in lingua polacco
Informatyka ogólnaStudi in lingua polacco
Inżynieria systemów informatycznychStudi in lingua polacco
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua polacco
Inżynieria komunalnaStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Kształtowanie środowiskaStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
Produzione agricolaStudi in lingua polacco
AgrobiznesStudi in lingua polacco
SilvicolturaStudi in lingua polacco
Economia forestaleStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
Chów i hodowla zwierząt amatorskichStudi in lingua polacco
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudi in lingua polacco
Hodowla koni i jeździectwoStudi in lingua polacco
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościStudi in lingua polacco
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudi in lingua polacco
Geodezja i kartografiaStudi in lingua polacco
Geodezja i geomatykaStudi in lingua polacco
Geodezja i szacowanie nieruchomościStudi in lingua polacco
GeoinformatykaStudi in lingua polacco
Zdalne systemy pomiaroweStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Doradztwo na rynku nieruchomościStudi in lingua polacco
Planowanie i inżynieria przestrzennaStudi in lingua polacco
Ichtiologia i akwakulturaStudi in lingua polacco
Inżynieria w logistyceStudi in lingua polacco
Mechanika i budowa maszynStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienie człowiekaStudi in lingua polacco
NutrizioneStudi in lingua polacco
Technologia mięsaStudi in lingua polacco
Technologia mleczarskaStudi in lingua polacco
Technologia produktów roślinnychStudi in lingua polacco
Zarządzanie i inżynieria produkcjiStudi in lingua polacco
Zarządzanie innowacjamiStudi in lingua polacco

corsi a ciclo unico
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
MedicinaStudi in lingua inglese
Medicina veterinariaStudi in lingua inglese
DirittoStudi in lingua polacco
FisioterapiaStudi in lingua polacco
MedicinaStudi in lingua polacco
Medicina veterinariaStudi in lingua polacco
PsicologiaStudi in lingua polacco
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudi in lingua polacco
Psychologia wychowawcza i szkolnaStudi in lingua polacco
TeologiaStudi in lingua polacco
Formacja kapłańskaStudi in lingua polacco
Muzyka sakralnaStudi in lingua polacco
Nauczanie religiiStudi in lingua polacco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudi in lingua polacco
Pedagogika specjalnaStudi in lingua polacco
Educazione correzionaleStudi in lingua polacco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudi in lingua polacco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudi in lingua polacco

master
Studi / Corsi di laurea
tempo pieno
tempo parziale
Architettura del paesaggioStudi in lingua polacco
Kształtowanie i ochrona krajobrazuStudi in lingua polacco
Arti visiveStudi in lingua polacco
BiologiaStudi in lingua polacco
Biologia molecolareStudi in lingua polacco
Ekspertyzy przyrodniczeStudi in lingua polacco
Nauczanie biologiiStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua polacco
Biotecnologie molecolariStudi in lingua polacco
Biotechnologia farmaceutycznaStudi in lingua polacco
Biotechnologia przemysłowaStudi in lingua polacco
ChimicaStudi in lingua polacco
Chemia stosowana - nowe materiały i procesyStudi in lingua polacco
CriminologiaStudi in lingua polacco
EconomiaStudi in lingua polacco
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesoweStudi in lingua polacco
Finanse, bankowość i ubezpieczeniaStudi in lingua polacco
FilosofiaStudi in lingua polacco
GestioneStudi in lingua polacco
Management aziendaleStudi in lingua inglese
LogisticStudi in lingua inglese
Gestione aziendaleStudi in lingua polacco
LogistykaStudi in lingua polacco
Marketing i zarządzanie produktemStudi in lingua polacco
Rachunkowość i zarządzanie finansamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiStudi in lingua polacco
Industria edileStudi in lingua polacco
Budowle i konstrukcje inżynierskieStudi in lingua polacco
Budownictwo energooszczędneStudi in lingua polacco
Inżynieria drogowaStudi in lingua polacco
InfermieristicaStudi in lingua polacco
InformaticaStudi in lingua polacco
Data Science w praktyceStudi in lingua polacco
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychStudi in lingua polacco
Ingegneria dell'ambienteStudi in lingua polacco
BiotecnologiaStudi in lingua inglese
Environmental BiotechnologyStudi in lingua inglese
Process Engineering and Environmental ProtectionStudi in lingua inglese
Inżynieria sanitarna i wodnaStudi in lingua polacco
MatematicaStudi in lingua polacco
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudi in lingua polacco
Nauczanie matematyki i informatykiStudi in lingua polacco
PedagogiaStudi in lingua polacco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąStudi in lingua polacco
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąStudi in lingua polacco
Protezione dell'ambienteStudi in lingua polacco
Ochrona i kształtowanie środowiskaStudi in lingua polacco
Settore agricoloStudi in lingua polacco
Protezione della floraStudi in lingua polacco
Zarządzanie produkcjąStudi in lingua polacco
SilvicolturaStudi in lingua polacco
Nowe trendy w leśnictwieStudi in lingua polacco
SociologiaStudi in lingua polacco
StoriaStudi in lingua polacco
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudi in lingua polacco
ZootecniaStudi in lingua polacco
Biotechnologia w hodowli zwierzątStudi in lingua polacco
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudi in lingua polacco
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychStudi in lingua polacco
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweStudi in lingua polacco
AdministracjaStudi in lingua polacco
Administracja skarbowaStudi in lingua polacco
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnymStudi in lingua polacco
Analityka i zrządzanie publiczneStudi in lingua polacco
Analiza i kreowanie trendówStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo narodoweStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychStudi in lingua polacco
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudi in lingua polacco
DietetykaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudi in lingua polacco
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneStudi in lingua polacco
Komunikacja wizerunkowaStudi in lingua polacco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudi in lingua polacco
Edukacja muzyczna szkolnaStudi in lingua polacco
Muzyka estradowaStudi in lingua polacco
Filologia angielskaStudi in lingua polacco
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudi in lingua polacco
Filologia germańskaStudi in lingua polacco
Filologia polskaStudi in lingua polacco
Edytorstwo tekstówStudi in lingua polacco
Nauczanie języka polskiegoStudi in lingua polacco
Filologia rosyjskaStudi in lingua polacco
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudi in lingua polacco
Geodezja i kartografiaStudi in lingua polacco
Geodesy and GeoinformaticsStudi in lingua inglese
Geodezja i technologie informatyczneStudi in lingua polacco
Geodezja inżynieryjnaStudi in lingua polacco
Technologie satelitarne w geomatyceStudi in lingua polacco
Gospodarka przestrzennaStudi in lingua polacco
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiStudi in lingua polacco
Zarządzanie przestrzeniąStudi in lingua polacco
Interdyscyplinarne studia strategiczneStudi in lingua polacco
Lingwistyka w biznesieStudi in lingua polacco
LogopediaStudi in lingua polacco
Mechanika i budowa maszynStudi in lingua polacco
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynStudi in lingua polacco
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynStudi in lingua polacco
MechatronikaStudi in lingua polacco
MikrobiologiaStudi in lingua polacco
Nauki o rodzinieStudi in lingua polacco
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodzinyStudi in lingua polacco
Mediacja rodzinnaStudi in lingua polacco
Odnawialne źródła energiiStudi in lingua polacco
Politologia i stosunki międzynarodoweStudi in lingua polacco
Resocjalizacja z penitencjarystykąStudi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienie człowiekaStudi in lingua polacco
Tecnologia alimentareStudi in lingua polacco
Inżynieria żywnościStudi in lingua polacco
Menedżer produktów żywnościowychStudi in lingua polacco
Turystyka i rekreacjaStudi in lingua polacco
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiStudi in lingua polacco

Dottoratoaltri »
Economia e finanza Studi in lingua polacco
Ingegneria meccanica Studi in lingua polacco
Linguistica Studi in lingua polacco
Medicina veterinaria Studi in lingua polacco
Pedagogia Studi in lingua polacco
Scienze mediche Studi in lingua polacco
Storia Studi in lingua polacco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studi in lingua polacco
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Studi in lingua polacco
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studi in lingua polacco
Nauki biologiczne Studi in lingua polacco
Nauki prawne Studi in lingua polacco
Nauki teologiczne Studi in lingua polacco
Rolnictwo i ogrodnictwo Studi in lingua polacco
Technologia żywności i żywienia Studi in lingua polacco
Zootechnika i rybactwo Studi in lingua polacco

MBAaltri »
Master of Business Administration Studi in lingua polacco

Dipartimentialtri »
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Altri centri educativi
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk

sito web dell'università:
www.uwm.edu.pl

mappa

« torna - Università
Privacy Policy